Benchmarking

De Jongens van HR lopen graag voorop, daarom is het belangrijk dat wij de markt goed in de gaten houden. Dit doen wij middels benchmarking, wij verbeteren door te vergelijken. Bij benchmarking vergelijk je altijd iets met de “ideale” situatie. Door benchmarking kan je aantonen wat jouw organisatie biedt, wat jouw sterke punten zijn en in hoeverre je doelen bereikt.

Door middel van benchmarking kan je binnen een organisatie bijvoorbeeld salarissen vergelijken met die van andere organisaties. Bij dit benchmarking worden onder andere de bedrijfsprestaties en achterliggende processen onderzocht.

Het benchmarking proces bestaat uit 4 stappen:

1. Informatie verzamelen

2. Data analyseren

3. Vergelijken

4. Stappen implementeren om te verbeteren

De Jongens van HR kijken met de klant naar het salarishuis en naar de functies binnen de organisatie. Wij zorgen dat het competitief is en dat het past bij de huidige functie én markt, dit doen wij voor zowel de werkgever als de werknemer. Op deze manier weten wij zeker dat wij #alleenmaarwinnaars hebben.