De 30% regeling

Als werkgever kan je ervoor kiezen om 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij uit te betalen. Je komt in aanmerking voor de 30% regeling, als u aan alle onderstaande eisen voldoet:

  • U werkt in loondienst bij uw werkgever.
  • U hebt een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
  • U bent buiten Nederland geworven.
  • U hebt een geldige beschikking. 

De Jongens helpen graag bij deze regeling en wij denken graag met je mee!