Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers

Op het moment dat je dit leest zijn er in Nederland ongeveer 1,1 miljoen zzp’ers, waarvan slechts 23% een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) heeft. Er bestaat een kans dat de AOV voor zzp’ers verplicht wordt, echter zal dit op zijn vroegst pas zijn in 2024. Het invoeren van deze verplichte AOV is namelijk niet zo makkelijk als gedacht. Dit komt omdat elke zzp’er anders is en zijn eigen unieke risico’s heeft. Hierbij komt ook kijken dat een algemene dekking niet echt relevant is voor zzp’ers.

Waarom wel een verplicht AOV?

Er zijn een aantal redenen waarom men voor het invoeren van een verplicht AOV is. Vanuit het sociale aspect is het de wens dat iedereen beschermd is tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, maar er zijn ook nog een paar anderen redenen:

1. Oneerlijke concurrentiestrijd

Vakbonden vinden dat werknemers nu een oneerlijke concurrentiestrijd voeren met zzp’ers. Relatief veel zzp’ers hebben zich niet verzekerd, onder andere door deze reden zijn zij voor werkgevers daarom relatief goedkoper dan als je iemand in dienst neemt.

2. De acceptatieplicht

Tot op heden hebben verzekeraars het recht om een aanvraag af te wijzen op basis van het risico. Door het verplichte AOV, zal er voor verzekeraars een acceptatieplicht gaan gelden. Dit resulteert in het feit dat in de toekomst iedereen zich kan laten verzekeren.

3. Financiële zekerheid

Op dit moment is het zo dat een zzp’er in geval van arbeidsongeschiktheid, niet altijd kan rekenen op steun vanuit de overheid. Echter blijven de rekeningen in deze gevallen wel gewoon doorlopen. De verplichte AOV biedt meer financiële zekerheid tijdens deze gevallen.

Waarom geen verplicht AOV?

Naast bovenstaande reden om wel een verplicht AOV voor zzp’ers aan te stellen, zijn er ook een aantal aandachtspunten. Elke zzp’er is anders en de risico’s verschillen dan ook per zzp’er. De keuzevrijheid is een van de belangrijkste dingen voor zzp’ers. Daarnaast is ook de vraag of de premie wel haalbaar is voor zzp’ers. Zzp’ers verzekeren zich op dit moment namelijk niet voor arbeidsongeschiktheid vanwege de hoge premies. Ze vinden het te duur en nemen om die reden dan ook liever een risico.

Wat houdt de verplichte AOV in?

De verzekering geldt voor zzp’ers, maar niet voor zelfstandigen met personeel. Verder is het volgens de plannen van de Stichting van Arbeid zo dat de premie inkomensafhankelijk wordt, naar schatting 8% van het inkomen. Daarnaast is het zo dat de verplichte AOV 70% dekt van het laatstverdiende inkomen en het maximale te verzekeren inkomen is €30.000,-. De AOV zal doorlopen totdat de AOW-leeftijd is bereikt. Tot slot moet ook zelfstandigen met een klein inkomen een premie betalen en krijgen zij een uitkering. Voor de hoogte van deze uitkering wordt er rekening gehouden met het gemiddelde inkomen van de voorgaande drie jaar.