EIGEN KLANTPORTAAL VAN DE JONGENS VAN HR

Wat houdt dit in?

Het uitvoeren van een goed HR beleid kan complex zijn. De oorzaak hiervan is het vele contact met verschillende partijen en daarnaast de vragen die alle afdelingen hebben op het gebied van HR. Bij veel organisaties ligt de focus op het ondernemerschap en de productie, hierdoor krijgt HR geen prioriteit. En zeker als HR geen kerntaak is, kan het bovenmatig veel tijd vragen.

De Jongens van HR fungeren als HR afdeling op afstand. Wij integreren hierbij zoveel mogelijk binnen de organisatie van de werkgever. Hierdoor hebben wij contact met alle betrokken partijen en nemen de belasting rondom HR gerelateerde zaken over. Zo kan jij als werkgever je volledig focussen op je onderneming.

Ons aanspreekpunt bij werkgevers verschilt. Dit kan de HR manager zijn, een direct leidinggevende,  financieel directeur, of algemeen directeur. Communicatie met de werknemers over hun contract, loonstrook, of vakantiedagen voeren wij rechtstreeks met de medewerker zelf. In de meeste gevallen handelen we dit geheel autonoom af. Maar wij kunnen ons voorstellen dat binnen de organisatie ook de HR manager, direct leidinggevende of directeur wil weten wat er speelt. Dat ook zij kunnen zien wat de status is van een bepaalde aanvraag of issue met een medewerker.
Dit is mogelijk door middel van ons eigen klantportaal. Iedere relatie van De Jongens van HR ontvangt toegang tot een eigen portaal. Hierin worden alle HR gerelateerde zaken van een organisatie geregistreerd als ticket en kan de status hiervan eenvoudig worden bijgewerkt en gemonitord. Zo zijn onze relaties altijd goed geïnformeerd en is samenwerken met De Jongens heel eenvoudig.

Leuk!