KLANTCASE SHYPPLE: HR ALS AANJAGER VOOR EXPLOSIEVE GROEI
Van 10 naar 70 medewerkers in twee jaar

Shypple is sinds 2019 relatie van De Jongens van HR. Het logistiek platform is in datzelfde jaar verkozen door Sprout tot startup van het jaar. Dertig procent van alle transportkosten zijn administratiekosten en Shypple halveert deze. Hiermee is het bedrijf een gamechanger in de transportsector. Oprichter Jarell Habets begon het bedrijf in zijn eentje en stuurt op dit moment zo’n 70 medewerkers aan. De explosieve groei (van 10 man personeel in 2019 naar 70 in 2020) betekende alle zeilen bijzetten voor het bedrijf om het juiste personeel aan te trekken. De Jongens van HR ondersteunt Shypple o.a. met de loonadministratie en arbeidsrecht. Ook is door de samenwerking een pensioenvoorziening voor medewerkers tot stand gekomen en kunnen deze in Shypple investeren door een ‘Employee Stock Ownership Plan (ESOP)’.

Jarell Habets over de samenwerking met De Jongens van HR.
“Sinds 2019 werken wij samen met David (eigenaar van De Jongens van HR). Het contact kwam tot stand via een zakelijk partner en tevens bekende van David. Aangezien logistiek onze core business is en HR niet, zag ik de toegevoegde waarde van een samenwerking. De Jongens van HR zijn begonnen met het doen van onze loonadministratie. Wat daarbij enorm fijn was, is dat wij er meteen een HR-adviseur bij kregen.

Later in het traject zijn ze ons ook gaan helpen met het opzetten van een pensioenvoorziening voor onze medewerkers en ook kunnen onze mensen nu investeren in ons bedrijf d.m.v. een ESOP. Wij hebben deze kennis niet. En het is dan fijn als je kan terugvallen op een partij die alle kennis in huis heeft, én de uitvoering kan doen.”

Naast Nederland is Shypple ook werkzaam in o.a. België en China. Frankrijk en Duitsland worden binnen afzienbare tijd uitgerold. Daarna wordt Shypple Europa breed uitgerold en staan Noord-Amerika en Azië op de planning. Bij een recente investeringsronde is voldoende kapitaal opgehaald om groei te realiseren. Voor deze investeerders was compliancy van Shypple belangrijk en ook hier hebben De Jongens van HR geholpen.
“Als bedrijf zijn wij natuurlijk compliant, maar dat moet je nog wel uit kunnen leggen aan je investeerders. We moeten aangeven waarom we bepaalde zaken doen en waarom het goed is dat we dat op een bepaalde manier doen. Met vragen op het gebied van arbeidsrecht zijn we geholpen door De Jongens van HR. Denk daarbij aan bijvoorbeeld geheimhoudingsrecht, belastingvraagstukken, concurrentiebeding of intellectueel eigendom.

Wil je investeerders aantrekken, dan zal je deze zaken helder moeten kunnen communiceren. En het is ons gelukt het beoogde kapitaal aan te trekken. Voor ons was dat van groot belang omdat wij exponentiële groei willen realiseren. Door het investeringsgeld kunnen wij nu verder in Europa en Azië en staat Noord-Amerika op de planning.”

Het vinden van voldoende gekwalificeerd personeel is een opgave voor ieder snel groeiend bedrijf. Via een aparte wervingssite deelt Shypple informatie met potentiële medewerkers. Tussen 2019 en 2020 zijn maar liefst 60 nieuwe medewerkers aangetrokken. Centraal hierbij staat of de competenties aansluiten op de vacature en of er een match is met de ‘cultural values’ van Shypple.
“Het doel achter onze recruitmentsite is de juiste mensen aan te trekken. Voor het aantrekken van twintig nieuwe medewerkers solliciteren honderden mensen. Je hebt massa nodig om zoveel mogelijk mensen met een match aan te trekken. Wij kijken of iemand de taak die ze krijgen goed kan vervullen. Is er een competentiematch? Maar ook moeten ze zich herkennen in onze core values. Zo staat de klant altijd centraal, is goede samenwerking een must en moet je ownership laten zien. Maak het niet te moeilijk en executie is het allerbelangrijkste. Denk in oplossingen. Met deze waardes zijn we groot geworden en ze vormen de ruggengraat van ons succes.

Bij ons bedrijf ligt de druk hoog, wij willen 200 tot 300 procent groei realiseren, en dat legt ook meteen een druk op onze mensen. Als je met 70 man werkt en er komen 7 nieuwe mensen bij, dan is dat een behoorlijke belasting extra, de nieuwe mensen moet namelijk wel goed ingewerkt worden. Eigenlijk is dat ook wel de reden dat wij een groot deel van onze HR outsourcen. Wij willen ons bezighouden met de activiteiten waar wij goed in zijn. Loonadministratie en arbeidsrecht is een specialisme die wij niet in huis hebben en ons eigenlijk ook niet teveel mee bezig willen houden.
Bij het aannemen van personeel of inhuren van freelancers regelen De Jongens van HR bijvoorbeeld de contracten. Voor mij is het de investering te hoog om hier iemand voor in huis te halen. Wel hebben wij een HR en recruitment medewerker in dienst die zich met name bezighoudt met de werving van onze medewerkers. Hierbij werkt zij samen met De Jongens van HR met ieder een specifiek takenpakket. “

Personeel aantrekken is belangrijk, maar goede medewerkers behouden is minstens net zo belangrijk. Arbeidsvoorwaarden spelen hierbij een belangrijke rol. Voor het personeel heeft Shypple een aantal zaken geïnitieerd zoals het opzetten van een goede pensioenvoorziening en een ‘Employee Stock Ownership Plan (ESOP)’.
“Toen ik zelf nog werknemer was begreep ik niet dat mijn werkgevers het personeel niet liet meedelen in het succes van het bedrijf. Wij kregen bij succes een glas champagne, maar ik had liever aandelen gehad. Binnen ons bedrijf heb ik dit zodra het mogelijk was geïmplementeerd. Ik vind het niet meer dan logisch dat onze medewerkers de mogelijkheid krijgen om te investeren in het bedrijf waar ze werken.

Met hulp van De Jongens van HR hebben wij een ESOP geïmplementeerd. Onze medewerkers hebben wij een kleine bonus in aandelen gegeven en ze kunnen ook aandelen van Shypple kopen. En dat is ook gebeurd. Meteen in de eerste maand hebben medewerkers 65.000 euro geïnvesteerd in ons bedrijf. Het komt de motivatie enorm ten goede en het geeft onze medewerkers de mogelijkheid te delen in onze groei. Daarnaast leggen ze hun eigen geld in en lopen hiermee natuurlijk ook enig risico. Dat ze investeren geeft aan dat deze mensen vertrouwen hebben in de ambities van Shypple.

De samenwerking tussen Shypple en De Jongens van HR is een echt partnership waarbij de partijen elkaar versterken. Bedrijven zijn vaak geneigd om alle disciplines in huis te willen hebben. Terwijl deze aanpak veelal meer kosten met zich meebrengt en het expertiseniveau lager ligt.
“Wij krijgen echt waar voor ons geld door onze samenwerking met De Jongens van HR. Wij hebben de kosten van een interne medewerker op deze competenties vergeleken met de kosten van De Jongens van HR en de laatste kwam als winnaar uit de bus rollen. Wat mij opvalt is dat een oplossing niet zomaar een copy/paste verhaal is, maar dat ze echt kijken naar wat de beste oplossing voor ons is. Ze zijn servicegericht en ontzorgen ons volledig door alle kennis die ze hebben op het gebied van arbeidsrecht en loonadministratie.

Als groei je doel is, is alles een uitdaging. Wij moeten investeerders gelukkig houden, winstgevend ondernemen en onze visie niet uit het oog verliezen. Wij willen internationaal opschalen en om dat succesvol te kunnen doen, heb je de juiste partners nodig. En De Jongens van HR is zo’n partner.”

Neem voor meer informatie contact op via eenvandejongens@dejongensvanhr.nl of bel/app naar 030 227 03 17.