UITSLAG POLL

Een paar weken geleden hebben wij een poll gepost die betrekking had op de manier van werken na de corona pandemie. Maar liefst 77% heeft aangegeven in de toekomst te willen blijven combineren tussen vanuit huis werken en op kantoor. Dit wordt ook wel aangegeven met de term “hybride werken”. Naar verwachting wordt hybride werken één van de criteria waarop medewerkers een bedrijf beoordelen.

VOORDELEN

Een groot deel van de medewerkers ziet vooral de voordelen in van thuiswerken. De belangrijkste redenen die genoemd worden is het hebben van een flexibele agenda die de balans tussen werk en privé makkelijker maakt. Het verminderd woon-werkstress, maar creëert ook een betere CO2-voetafdruk want door hybride werken verminder je structureel het van en naar werk reizen en dit resulteert in een verlaging van de CO2-uitstoot.

NADELEN

Het grootste nadeel van hybride werken zijn de communicatieproblemen als iemand vanuit huis werkt. Platformen zoals Teams, Zoom en Google meet bieden een oplossing voor snel direct overleg en communicatie met collega’s, maar creëren tegelijkertijd ook een ander probleem, namelijk een overvloed aan digitale berichten. Dit leidt af, veroorzaakt concentratieverlies en vertraagt het werk.

TOP TIPS voor communicatie op afstand

Het is voor beide partijen fijn als de communicatie goed is. Daarom hier een paar tips om de communicatie binnen je team te verbeteren:

  1. Plan update meetings in.
  2. Geef je medewerkers ruimte om met elkaar bij te kletsen.
  3. Organiseer brainstormsessies.
  4. Zorg dat je gebruik maakt van de juiste tools.

TOP TIPS voor het productief houden van thuiswerkende medewerkers 

Als werkgever wil je natuurlijk dat je medewerkers zo productief mogelijk zijn, vanaf welke locatie ze ook werken. Daarom hebben wij ook hier een paar tips om je medewerkers productief te houden als ze vanuit huis werken:

  1. Geef je medewerkers de juiste tools.
  2. Geef je medewerkers meer erkenning.
  3. Focus op het resultaat en minder op de processen.
  4. Communiceer in twee richtingen.
  5. Vertrouw je medewerkers.