NIEUWE OPZEGVERBODEN PER 1 AUGUSTUS 2022

Per 1 augustus 2022 komen er nieuwe opzegverboden bij, even een geheugensteuntje nodig voor de huidige opzegverboden? Klik dan hier.

Zoals net gezegd komen er dus nieuwe opzegverboden aan, deze zijn namelijk opgenomen in de EU-richtlijn. Deze nieuwe opzegverboden hebben voornamelijk betrekking op het studiekostenbeding en het nevenarbeidbeding. 

Net zoals bij de huidige opzegverboden zorgen ook deze nieuwe opzegverboden dat een werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan opzeggen wanneer een werknemer hiervan gebruikmaakt.

DE NIEUWE OPZEGVERBODEN:

Hieronder zullen wij de nieuwe opzegverboden toelichten:

  • Je mag een medewerker niet ontslaan omdat hij kosteloos en onder arbeidstijd een verplichte scholing volgt door wet of CAO.
  • Het bestaan van nevenwerkzaamheden alleen geeft geen mogelijkheid meer de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Tenzij er sprake is van een nevenwerkzaamhedenbeding en de werkgever objectief kan onderbouwen dat de nevenwerkzaamheden een conflict opleveren met het bedrijfsbelang.
  • Indien werknemers niet buiten de afgesproken werktijden willen werken, zijn zij beschermd door de toepassing van dit opzegverbod. De medewerker kan dan ook niet om deze reden worden ontslagen.
  • Een werknemer kan niet meer worden ontslagen omdat hij een verzoek heeft gedaan voor de vaststelling van een vaste arbeidsomvang. Indien het dienstverband minimaal 26 weken heeft geduurd, kan de medewerker een dergelijk verzoek doen.
  • Mist er informatie in het arbeidscontract van je werknemer? Dan heeft een werknemer altijd het recht om informatie op te vragen bij de werkgever. Mocht er incorrecte informatie verleend zijn en de werknemer heeft hierdoor schade geleden? Dan kan de werknemer zonder risico jou als werkgever aansprakelijk stellen.
  • Indien een werknemer in het kader van internationale detachering gaat werken in een andere EU lidstaat, dan heeft deze het recht om informatie op te vragen ten aanzien van zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Wanneer een werknemer een dergelijk verzoek doet, wordt hij door een opzegverbod beschermt tegen ontslag.