Kleine Jongens worden groot

Dit gezegde geldt zeker voor De Jongens van HR. Meer en meer bedrijven zien de voordelen van ons bedrijf en wij groeien gestaag door met de hulp van onze Jongens en Meiden. Oprichter David Schimmel is ambitieus, maar ook realistisch. In een gesprek vertelt hij over zijn doelen en waar de focus voor dit jaar ligt. Expansie richting het buitenland, een eigen HR platform en personeelsuitbreiding zijn stippen aan de nabije horizon. 

Waar zie jij De Jongens van HR over een jaar?
Over een jaar zijn wij, De Jongens van HR, bij nog meer bedrijven actief. Wij zullen onze klanten voorzien van een betere dienstverlening dan waar hun eigen interne HR afdeling toe in staat is. Dit is mogelijk door onze eigen ontwikkelde software, waarbij we nog meer inzetten op automatisering, en koppelingen tussen systemen. De Jongens zullen een meer adviserende rol gaan vervullen. Doordat wij enorm schaalbaar zijn met onze software, kunnen we meer op advies gaan focussen in plaats van alleen de uitvoering.

Over een jaar zijn we meer en meer intern betrokken bij onze klanten, waardoor we, naast advies uitbrengen, meer de leiding kunnen nemen. Door deze positie kunnen we zelfstandig bedrijfsprocessen anders gaan inrichten. Dat houdt in dat we het interne beleid niet alleen willen veranderen, maar ook kunnen veranderen.
Daarnaast zullen de Jongens in 2022 nog meer betrokken zijn bij interne scholing. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van trainingen aan HR managers. Vanuit onze eigen ervaring en expertise, kunnen we managers ondersteunen in de omgang met hun medewerkers. 

Wat zijn specifieke doelen voor dit jaar?
Wij hebben een groeipercentage van 25% als doel benoemd. Onze dienstverlening verloopt dan rechtstreeks met de klant of via partners. Daarnaast hebben wij ons eigen platform ontwikkeld. Deze slimme software maakt het op termijn mogelijk, klanten geautomatiseerd te bedienen.
Ook gaan wij meer investeren in het overbrengen van kennis. In het derde kwartaal van dit jaar organiseren wij hiervoor een off- of online bijeenkomst voor relaties en partners. Zo zal ik een update geven over het arbeidsrecht. 

Waarom hebben deze doelen jouw focus?
Omdat werkgevers behoefte hebben aan ons product, er is veel vraag naar ondersteuning op het gebied van HR. Ervaring leert dat werkgevers hun focus niet ligt op het gebied van HR en dat is een gemiste kans. Er is veel onwetendheid op het gebied van HR. Hier ligt voor ons de potentie voor een samenwerking. Het is voor ons belangrijk in deze doelen te investeren om ons netwerk te vergroten. Hierdoor kunnen we meer klanten helpen. 

 Hoe wil je deze doelen verwezenlijken? Wat en wie zijn er nodig om deze doelen te behalen?
Er zijn een aantal zaken nodig om dit te realiseren. Met name joint ventures en partnerships, onder het mom, samen sterker. Ook investeren wij meer in onze eigen HR en onze mensen, dit betekend dat wij zelf ook gaan opschalen intern. Wij zijn van plan meer specialisten aan te nemen om fulltime bij ons te werken en een grote dosis ervaring mee te brengen. Door meer vanuit projectmanagement samen te werken met partners en de komst van nieuwe API ontwikkelingen verwachten we deze extra medewerkers aan te trekken. 

Hoe wil je de zichtbaarheid van de Jongens vergroten aankomend jaar?
Wij vinden het belangrijk onze kennis te delen. Onze organisatie zit op een schat van relevante HR informatie en door inhoudelijke publicaties te delen, vertrouwen wij erop dat partijen ons weten te vinden. Denk aan het publiceren van nieuwsberichten over relevante HR onderwerpen zoals arbeidsrecht, subsidie- en/of steunmaatregelen of loonadministratie. Wij willen een bron van kennis en ervaring zijn voor onze relaties en dit ook uitstralen. Deze zijn verbonden aan het uitbrengen van onze nieuwsbrief en posts op onze LinkedIn bedrijfspagina. Daarnaast zal de vernieuwing van onze website een positief effect hebben op onze zichtbaarheid. 

Waar is op dit moment veel vraag naar op HR gebied?
We bevinden ons in een markt waar het steeds belangrijker wordt om sneller te kunnen schakelen en tegelijkertijd meer informatie te verkrijgen. Hier kunnen wij als Jongens van HR goed op inspelen. Door middel van onze nieuwe API koppelingen kunnen bedrijfsprocessen worden versneld en efficiënter worden ingericht. Hierdoor kunnen we de onderneming van de klant naar een hoger niveau tillen.

Daarnaast zien we een ontwikkeling op het gebied van interne zorg en aandacht voor de medewerker. Door de gevolgen van Covid-19 is de afstand tussen manager en medewerker groter geworden. De vraag naar meer korte gesprekken met de medewerker in de vorm van een continue dialoog wordt steeds groter. De Jongens spelen hierop in door deze taak op zich te nemen of leidinggevenden hier persoonlijk in te gaan ondersteunen. 

Wat voor soort projecten hoop je dit jaar te gaan doen?
Wij zijn bezig met een internationale uitrol en daarbij bedienen wij nu onze eerste relatie in Duitsland. Zelf word ik ook blij als wij klanten mogen ondersteunen bij overnames. Vaak zijn dit complexe trajecten en deze uitdaging maakt het daarom juist zo interessant.
Ik wil stress wegnemen bij klanten. Rust in de tent creëren. Laat de werkgever zich focussen op de omzet en wij regelen de HR. Wij willen dichter tegen de klant aankruipen, meer vanuit intern opereren. Dan zijn wij dusdanig betrokken, dat wij een beter overzicht hebben. Betrokken zijn tijdens het overleg, en niet achteraf de vraag krijgen. Kunnen anticiperen op het moment dat iets plaatsvindt en meteen onderdeel zijn van de oplossing.