NIEUWE JOINT VENTURE: HR-TOOLS DIGITAAL VERBONDEN D.M.V. API’S

Het afgelopen jaar is een belangrijk jaar geweest m.b.t. digitale transformatie. Ondanks dat de wereld een klein beetje stil stond, kon het werk gewoon door met behulp van technologie. Ook in onze sector, Human Resources, speelt technologie een steeds grotere rol. Het helpt processen te vereenvoudigen en bespaart tijd en geld. De Jongens van HR zijn sinds kort een joint venture aangegaan. Samen met onze partner hebben wij een platform ontwikkeld dat vrijwel alle HR-tools digitaal aan elkaar kan knopen (middels API’s). Hiermee zijn de zojuist genoemde voordelen direct effectief. David Schimmel, oprichter van De Jongens van HR, vertelt in dit interview meer over de samenwerking. 

Wat is een API eigenlijk?

API koppelingen zorgen ervoor dat software systemen met elkaar kunnen communiceren. In de wereld van Human Resources is dat belangrijk, omdat het namelijk effect heeft op de efficiëntie en snelheid van de workflow. Denk bijvoorbeeld aan de communicatie tussen recruitment software en het on-boarding systeem. Door een API koppeling staan deze twee systemen met elkaar in verbinding waardoor informatie automatisch van het ene naar het andere systeem kan worden doorgegeven. Op deze manier kan er verbinding worden gecreëerd tussen bijvoorbeeld een planningsysteem of rooster, de loonbetaling van de werknemer en de administratie hiervan. Dit proces kan door middel van API koppelingen geheel automatisch worden uitgevoerd, er hoeven geen medewerkers meer aan te pas te komen. 

Kan je iets vertellen over de API koppelingen bij De Jongens van HR?

Op dit moment is er veel financiële vraag naar API’s. Deze koppelingen kunnen namelijk veel werk uit handen nemen. Steeds meer ondernemingen sturen op basis van cijfers uit deze API koppelingen. Vanuit De Jongens zorgen wij ervoor dat verbinding tussen contractadministratie en salarisadministratie er standaard is. Daarnaast is er een koppeling tussen salarisadministratie en financiële administratie. Voor veel bedrijfsspecifieke systemen hebben wij een groot aantal aan koppelingen  kant en klaar liggen.

Wij kunnen gemakkelijk aan de hand van door ons ontwikkelde software bedrijfssystemen ondersteunen. Dit betekent dat wij met ieder systeem kunnen koppelen, omdat de basis al aanwezig is. 

Hoe is deze joint venture tot stand gekomen?

Bij De Jongens merkten we dat er continu nieuwe API’s werden ontwikkeld. Daarom wilden wij op dit gebied graag een joint venture starten. Voor deze samenwerking zou de focus komen te liggen op HR gerelateerde software. Hiervoor was ons eigen HR development team nodig. Vanuit dit team werd het mogelijk een vaste basis te creëren zodat wij met elk bedrijfssysteem kunnen koppelen. 

De samenwerking is op basis van een duurzame relatie gestart. Dit houdt in dat we elkaar als partner zullen blijven versterken en ondersteunen. We verrijken elkaar op het gebied van kennis en netwerk. Wij zijn beiden ambitieus in ons specialisme: HR en ICT. Door deze twee samen te brengen wordt iets waardevols gecreëerd. 

Wat is het belang van deze samenwerking?

Er is geen ‘all in one’ software pakket dat alles kan. Daarnaast werken verschillende bedrijven met verschillende soorten software. Het is daarom belangrijk software te ontwikkelen die al die zaken met elkaar kan koppelen. Door systemen te verbinden gaat er een wereld aan mogelijkheden open. Bij De Jongens hebben wij één format gecreëerd dat op elk systeem kan aansluiten. Hierdoor kan het ook meebewegen in tijden van verandering. Door onze oplossing is het niet meer nodig om voor elk bedrijfssysteem een aparte API te ontwikkelen. 

Hoe kan het gebruik van deze API-software werkzaamheden in een onderneming vereenvoudigen?

Het gehele werving- en selectieproces, tot en met de on-boarding van medewerkers kan volledig worden geautomatiseerd. Daarnaast kan de gehele maandelijkse afhandeling en registratie van uren en salarissen worden overgenomen. Op deze manier kunnen veel werkzaamheden, die normaliter veel tijd kosten, uit handen worden genomen. Hierdoor houd je als werkgever meer tijd en geld over om te kunnen focussen op het ondernemen. Door de verbinding tussen de verschillende bedrijfssystemen ontstaat er een beter overzicht in cijfers. Daardoor kunnen knelpunten gemakkelijker worden achterhaald, en doelstellingen sneller worden behaald.

Onze slimme API koppelingen stimuleert de groei van bedrijven. Niet alleen omdat het administratief werk uit handen neemt, maar ook omdat het meer inzicht geeft in de verschillende processen binnen het bedrijf. Deze processen kunnen op deze manier zo efficiënt mogelijk worden ingericht.

Wat is het resultaat van deze nieuwe tool??

Naast het eenvoudig kunnen verbinden van systemen en het verhogen van de schaalbaarheid is er dankzij deze joint venture nog meer mogelijk. Door de nieuwe koppeling kunnen we oplossingsgericht werken. Dit houdt in dat mogelijke knelpunten makkelijker worden opgelost omdat ze sneller aan het licht komen. Door te werken met een algemeen framework waarop we zaken kunnen aansluiten, kunnen we continu blijven door ontwikkelen. Op deze manier zijn er ook geen externe partijen meer nodig. Hier heeft een onderneming op de langere termijn veel profijt van.

Op welke manier draagt deze tool bij aan de groei van De Jongens van HR? 

Door deze samenwerking kunnen wij als De Jongens van HR meegroeien met onze klanten. We zijn intern nog meer betrokken en kunnen hierdoor zelf bepalen hoe we met gegevens omgaan. Wij staan nu als HR partner voor in de wagen. Dit maakt mogelijk dat wij meer de leiding kunnen nemen. Door deze ontwikkeling zullen wij ook nieuwe klanten aantrekken, omdat we bij elk bedrijfssysteem kunnen aansluiten. Dit maakt een samenwerking met De Jongens nog interessanter voor potentiële klanten. 

Wij hebben dankzij deze nieuwe koppeling de mogelijkheid om niet alleen klanten met ontbrekende API’s (software) te ondersteunen, maar ook klanten die binnen hun markt willen excelleren. Wij zijn er voor partijen bij wie het aan vrijwel niets ontbreekt, maar wel een échte verbetering willen doormaken. Wij zijn van toegevoegde waarde voor dit type klanten. 

 Wat zijn verdere toekomstplannen op het gebied van (API) koppelingen?

Momenteel zijn we bezig met financial reporting. Daar is op dit moment veel vraag naar. Klanten willen graag inzichtelijk hebben wat de personeelskosten zijn t.o.v. de gehele omzet. Daarnaast willen steeds meer relaties een betere grip hebben op de omzetcijfers en financiële administratie. Door middel van onze API willen we deze financiële processen gaan stroomlijnen en de financiële administratie nog overzichtelijker maken.